Hjälpmedelsfonden

Blankett genom Reumatikerdistriktets
kansli tfn 031-24 93 00

Du kan söka bidrag till inköp av hjälpmedel som underlättar en reumatikers vardag.
Bidragets storlek
-Bidrag kan erhållas till maximalt 50 % av kostnaden för hjälpmedlet
-Högsta bidragssumman som kan erhållas vid ett och samma tillfälle är 2.000 kr
-Lägsta bidrag som utbetalas är 300 kr

Förutsättningar för att du ska erhålla bidrag från Hjälpmedelsfonden är:
-Att du varit medlem i Reumatikerdistriktet i Göteborg minst tre år.
-Att det gått två bidragsfria år sedan du senast beviljades bidrag ur Hjälpmedels-
 fonden
-Att inga bidrag från Reumatikerförbundet eller regionen beviljas för samma inköp
-Till ansökan ska bifogas ett intyg som styrker behovet av ansökt hjälpmedel, 
 intyget ska vara utfärdat av läkare eller arbetsterapeut

Utbetalning av bidrag
-Beviljat bidrag betalas ut efter det att du med kvitto styrkt inköp av hjälpmedlet
-Beviljat bidrag m¨ste utnyttjas inom 6 månader efter det att besked erhållits
 

Ansökan ska vara inlämnas senast två veckor före fondstyrelsens sammanträde, om ansökan inte inkommit i tid tas den upp först på nästa sammanträde.

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.